Idrett

Ringerike Bowlingklubb, 
Norsia Seniorbowling og Løkka Bowlingklubb

har Hønefoss Bowlingsenter AS som sin hjemmebane. Ved at de arrangerer turneringer, treninger og sosiale sammenkomster, støtter de oss gjennom sin bruk av hallen.

I hallen finner du som aktiv bowlingspiller også en liten Proshop

– her tilbyr vi utstyr som enhver bowler bør ha i baggen sin – slik som tommeltape, wipes etc.

Ringerike Bowlingklubb

Norsia Seniorbowling

Vi er hjemmearena for RBK, NSB og Løkka Bk

Bowling.no

På bowling.no finner opplysninger om lagene.

Bowlingres.no

bowlingres.no gir deg resultatservice.